Monumentale panden

Van oudsher bestaat er binnen ons bedrijf een grote interesse voor de restauratie van historische monumentale panden. Hoe een gebouw er in het verleden heeft uitgezien kan nagegaan worden aan de hand van originele bouwtekeningen en informatie uit bijv. een gemeentearchief.

In onze timmerfabriek hebben wij de mogelijkheid om authentieke profileringen aan te brengen naar een bestaand model.

Gebinten kunnen worden gerenoveerd of nieuw gemaakt voor plaatsing in bv een boerderij.

Deuren zijn beeldbepalend voor een pand, wij hebben in de afgelopen jaren diverse deuren gerestaureerd. Prachtige profileringen kwamen we daarbij tegen maar ook bv een levensboom. Mooi om dat weer nieuw leven in te blazen!

Restauratie van kerken, een synagoge, een molen.....  Allemaal prachtige monumentale panden waar wij graag aan meewerken om tot een mooie restauratie te komen!

Wij denken graag met u mee om te komen tot een vakkundige restauratie van uw monumentale pand!

monumentale deur             levensboom        gebint      

monumentaal pand         monumentaal pand      monumentaal pand

monumentaal pand        monumentaal pand         monumentaal werk