Alle rechten voorbehouden
 
Deze website heeft als doel u te informeren over ons bedrijf Timmerfabriek Aga te Zeijen en over onze werkzaamheden. Daarbij streven wij naar juistheid en volledigheid, onder meer door het geregeld bijwerken van de informatie.

Aan de inhoud van deze website kunt u dan ook geen rechten ontlenen van welke aard dan ook. Wilt u de actuele stand van zaken weten dan is rechtstreeks contact met ons altijd noodzakelijk.
 
De auteurs van de teksten en overige informatie alsmede de makers van de foto's op deze site sluiten ook alle aansprakelijkheid uit voor directe en/of indirecte schade, die kan voortvloeien uit elk gebruik van de op www.timmerfabriekaga.nl gepubliceerde informatie, alsmede voor elke schade als gevolg van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van (delen van) deze website.


 
 
Ook sluiten wij elke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid uit voor websites van derden en de inhoud daarvan, die links bevatten naar www.timmerfabriekaga.nl of waar u via links op www.timmerfabriekaga.nl kunt terechtkomen.

Het e-mailadres van www.
timmerfabriekaga.nl is aanwezig in veel computers buiten Timmerfabriek Aga. Ontvangt u spam of virusmail met www.timmerfabriekaga.nl als afzender, dan is deze e-mail niet van Timmerfabriek Aga afkomstig. Timmerfabriek Aga wijst elke aansprakelijkheid af voor mogelijke schade als gevolg van elk gebruik van het webadres www.timmerfabriekaga.nl door derden.